Đánh giá hệ thống điện toán đám mây

Để đưa ra quyết định đúng đắn liệu di chuyển sang đám mây có phải là lựa chọn tốt nhất hay không, bạn cần đánh giá tất cả các bước. Đây là định nghĩa về chi phí và rủi ro, di chuyển, tối ưu hóa cho doanh nghiệp của bạn. Cách đúng đắn để làm điều này là đánh giá hệ thống điện toán đám mây. Để chuyển dịch sang điện toán đám mây thành công cần kiến ​​thức về công nghệ điện toán đám mây và kết nối với việc nghiên cứu các công nghệ và thực tiễn.

Phân tích mức độ lợi ích chi phí cao

Nhóm của chúng tôi tiến hành kiểm toán tài chính cho các dự án. Phân tích mức độ lợi ích để hiểu giá trị tài chính của điện toán đám mây.

Lộ trình di chuyển chi tiết

Chúng tôi thiết lập kế hoạch di chuyển điện toán đám mây một cách cụ thể, thực hiện đánh giá tải chuyển đổi trên đám mây, thiết kế kế hoạch di chuyển ứng dụng chi tiết cũng như mức độ phù hợp của chúng với các dịch vụ cụ thể. Các chuyên gia tối ưu hóa quá trình di chuyển và đảm bảo an toàn cho quá trình chuyển đổi, có tính phí.

Xác định các ứng dụng kinh doanh phù hợp nhất với điện toán đám mây

Các chuyên gia tiến hành phân tích so sánh các ứng dụng và dịch vụ đám mây của bạn. Những sự lựa chọn tối ưu nhất sẽ được chọn để hoạt động hiệu quả không bị gián đoạn dựa trên tỷ lệ, đặc điểm.

Việc tích hợp cho thấy dữ liệu đám mây và đám mây lai được định vị như là một vị trí duy nhất.

Giá trị cốt lõi của dữ liệu đám mây và đám mây lai là hỗ trợ quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang kinh doanh kỹ thuật số.
Doanh nghiệp của bạn có thể cần sự kết hợp của các đám mây công cộng, riêng tư và tài nguyên doanh nghiệp
để có được sự linh hoạt.