Dịch vụ triển khai di chuyển và tích hợp Cloud

Các dịch vụ tích hợp cloud giúp các công ty di chuyển các ứng dụng và cơ sở dữ liệu lên cloud. Các chuyên gia cloud của WeCloud lập kế hoạch và thực hiện việc di chuyển và tích hợp ứng dụng và dữ liệu lên Cloud giúp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất ứng dụng, giảm đáng kể chi phí cho hạ tầng CNTT và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp trong quá trình di chuyển, tích hợp.

Các tùy chọn cloud migration

Migration ứng dụng (một hoặc nhiều ứng dụng)

Chúng tôi lập kế hoạch, thiết kế và triển khai các ứng dụng của bạn trên cloud, tận dụng các dịch vụ cloud và CI/CD hiệu quả để cung cấp các ứng dụng có hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi thực hiện cả việc di chuyển một ứng dụng và nhiều ứng dụng với bất kỳ độ phức tạp nào.

Data warehouse migartion

Chúng tôi lập kế hoạch, thiết kế và di chuyển kho dữ liệu của bạn sử dụng các dịch vụ Cloud và mô hình serverless ETL để giảm chi phí Cloud và tăng hiệu suất kho dữ liệu.

Những gì bạn nhận được với Migration Services

Lập kế hoạch và thiết kế

 • Lập chiến lược và kế hoạch di chuyển phù hợp với nhu cầu kinh doanh của khách hàng.
 • Thiết kế kiến trúc ứng dụng và kho dữ liệu thích nghi với Cloud
 • Thiết kế quy trình CI/CD để tăng tốc phát triển.

Chuyển dịch và tối ưu hóa

 • Các ứng dụng hiện đại và kho dữ liệu.
 • Cấu hình hạ tầng cloud.
 • Tích hợp cloud và môi trường on-premises để tạo thành hạ tầng hybrid cloud nếu có yêu cầu.
 • Triển khai CI/CD.
 • Test strategy, test plan, test cases. Automated tests.
 • Data migration scripts, data migrated.

Truyền đạt kiến ​​thức

 • Mô tả quy trình chi tiết và chính sách điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ CNTT sau khi chuyển dịch lên cloud.
 • Chuyển giao kiến thức cloud cho các kiến trúc sư nội bộ, lập trình viên, testers, kỹ sư DevOps, chuyên gia hỗ trợ CNTT, DBA và security administrators.

Hỗ trợ và tối ưu hóa

 • Thiết lập các công cụ giám sát để đo hiệu suất, tải của ứng dụng cloud/kho dữ liệu, v.v.
 • Lập chiến lược tối ưu hóa chi phí vận hành cloud.