Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì ứng dụng

Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì ứng dụng

L0

Tài liệu hướng dẫn người dùng:

 • Thông tin sản phẩm và kỹ thuật.
 • Hướng dẫn sử dụng, Câu hỏi thường gặp.
 • Cơ sở kiến thức với tìm kiếm thuận tiện.
 • Bảo trì liên tục tất cả các tài liệu hướng dẫn.

Các dịch vụ L0 chủ động của WeCloud giúp giảm 60% yêu cầu L1-L3.

Mô hình định giá: Giá cố định – bạn trả một khoản phí cố định cho các dịch vụ.

L1

 • Tiếp nhận và đăng ký các yêu cầu được gửi qua tất cả các phương tiện liên lạc có thể.
 • Ưu tiên các yêu cầu hỗ trợ.
 • Các quy trình SOP và ITSM hiệu quả.
 • Giải quyết các vấn đề cơ bản của người dùng trong vòng chưa đầy 10 phút.
 • Cung cấp các cập nhật trạng thái của sự cố theo SLA đã thỏa thuận cho đến khi giải quyết xong.

Mô hình định giá: Giá theo ticket – chúng tôi xác định chi phí L1 phải trả vào cuối tháng đối với số lượng ticket đã giải quyết.

L2

 • Giải quyết ngay cả những sự cố nghiêm trọng nhất trong vòng chưa đầy 8 giờ.
 • Quản trị môi trường ứng dụng và tài khoản người dùng.
 • Tối ưu cài đặt phần mềm.
 • Kiểm tra log để phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Mô hình định giá: Giá theo ticket – chúng tôi xác định chi phí ticket L2 phải trả vào cuối tháng đối với số lượng ticket đã giải quyết.

L3

 • Xác định và khắc phục các sự cố phức tạp thông qua các thay đổi nhanh chóng đối với code và database.
 • Giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 • Triển khai các bản vá và bản sửa lỗi nóng toàn diện nhất trong vòng chưa đầy 24 giờ.
 • Chỉnh sửa kịp thời các vấn đề tùy chỉnh.

Mô hình định giá: Phí đăng ký hàng tháng – bạn thanh toán hàng tháng cho các dịch vụ hỗ trợ L3 liên tục của chúng tôi với mức giá giảm theo giờ.

Dịch vụ bảo trì ứng dụng

Phát triển ứng dụng

 • Cập nhật các module chức năng hiện có.
 • Phát triển các tính năng ứng dụng mới.
 • Đề xuất các tính năng mới dựa trên phản hồi của người dùng.
 • Nghiên cứu tính khả thi và tính toán ROI.
 • Bổ sung tích hợp phần mềm.
 • Tái kiến ​​trúc, hiện đại hóa ứng dụng.
 • Giới thiệu các cải tiến ứng dụng nâng cao.

Mô hình định giá: T&M có giới hạn – chúng tôi tính phí theo giờ cũng như nỗ lực đã bỏ ra và gửi hóa đơn chi tiết vào cuối tháng.

Quản lý bảo mật ứng dụng

 • Giám sát an ninh 24/7, kiểm tra định kỳ, xử lý sự cố.
 • Chẩn đoán lỗ hổng ứng dụng và cấu hình sai theo lịch trình.
 • Báo cáo lỗ hổng chi tiết.
 • Kiểm tra bảo mật và thâm nhập.
 • Stress testing (mô phỏng tấn công DoS/DDoS)
 • Cải tiến bảo mật theo SecOps.
 • Mô hình định giá: Phí đăng ký hàng tháng – bạn trả tiền cho các dịch vụ của chúng tôi mỗi tháng với mức giá đã giảm.

Quản lý hiệu suất ứng dụng

 • Giám sát hiệu suất ứng dụng 24/7 để phát hiện và giải quyết các xu hướng bất lợi.
 • Kiểm tra khả năng sử dụng và hiệu suất ứng dụng thường xuyên (kiểm tra tải, độ ổn định, khả năng mở rộng).
 • Hiệu suất liên tục và tối ưu hóa UX

Mô hình định giá: T&M có giới hạn – chúng tôi tính phí theo giờ cũng như nỗ lực đã bỏ ra và gửi hóa đơn chi tiết vào cuối tháng.

Quản lý tuân thủ ứng dụng

 • Đánh giá thường xuyên việc tuân thủ HIPAA, GDPR, PCI DSS, GLBA và các quy định khác.
 • Báo cáo về từng đánh giá tuân thủ.
 • Chủ động đề xuất cập nhật trong trường hợp có thay đổi về quy định.

Mô hình định giá: Phí đăng ký hàng tháng – bạn trả tiền cho các dịch vụ bảo trì ứng dụng của chúng tôi mỗi tháng với mức giá đã giảm.

Các dịch vụ bổ sung để hỗ trợ bảo trì

Triển khai CI/CD và DevOps

 • Áp dụng cách tiếp cận cơ sở hạ tầng dưới dạng code (IaaS).
 • Thiết lập và duy trì quy trình CI/CD.
 • Đảm bảo tự động hóa việc triển khai thử nghiệm và cập nhật.

Cloud migration

 • Chiến lược và kế hoạch di chuyển phù hợp với nhu cầu ứng dụng của bạn.
 • Cấu hình hạ tầng cloud.
 • Chuyển giao kiến ​​thức dành riêng cho cloud sau khi di chuyển ứng dụng.

Quản lý tài nguyên cloud

 • Kiểm tra môi trường cloud và xác định các thiếu sót.
 • Tối ưu hóa tiêu thụ tài nguyên để giảm chi phí cloud.
 • Quản lý tài nguyên cloud theo yêu cầu.

Dịch vụ hạ tầng CNTT

 • Phân tích liên tục toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT.
 • Quản lý máy chủ, mạng, cloud và trung tâm dữ liệu tại chỗ cũng như dịch vụ cloud.
 • Giám sát 24/7 để tránh downtime.