Dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng

Các dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, triển khai, bảo trì và phát triển cơ sở hạ tầng CNTT.

Lợi ích của dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng từ xa

 

 

Giảm chi phí CNTT

Bạn không cần bận tâm về chi phí văn phòng và giữ cho nhân viên CNTT luôn được cập nhật các công nghệ mới.

Cải thiện hoạt động

Bạn có quyền truy cập vào chuyên môn kỹ thuật, các công cụ tiên tiến và phương pháp nâng cao. Hơn nữa, bạn sẽ nhận được một bản phân tích cơ sở hạ tầng CNTT quan trọng giúp phát hiện và loại bỏ các sự cố vận hành.

Chuyên môn về cơ sở hạ tầng CNTT của chúng tôi

Có kinh nghiệm trong toàn ngành – chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, sản xuất, dịch vụ tài chính, tiếp thị và quảng cáo, v.v. – Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận riêng cho từng khách hàng. 

Các ứng dụng

 • Hỗ trợ kỹ thuật và tính năng của ứng dụng
 • Phân tích ứng dụng.
 • Quản lý hiệu suất từ ​​​​xa.

Trang web và giải pháp thương mại điện tử

 • Lập kế hoạch, triển khai và cấu hình.
 • Giám sát và hỗ trợ hiệu suất.
 • Kiểm toán an ninh.

Hệ thống doanh nghiệp

 • Tích hợp, bảo trì, hỗ trợ và di chuyển trung tâm dữ liệu.
 • Tích hợp, giám sát, nâng cấp và hỗ trợ dịch vụ directory.
 • Tích hợp, giám sát và cập nhật hệ thống email và VoIP.
 • Tích hợp, di chuyển, bảo trì và hỗ trợ các giải pháp cộng tác và mạng nội bộ.
 • Tích hợp, di chuyển, bảo trì và hỗ trợ hệ thống CRM.

Mạng và bảo mật

 • Thiết kế chính sách, triển khai và cấu hình mạng chuyển đổi dự phòng.
 • Truy cập Internet và cấu hình truy cập từ xa.
 • Tích hợp, bảo trì, hỗ trợ mạng LAN và VPN.
 • Khám phá, giám sát và phân tích hiệu suất mạng.
 • Quản lý băng thông.
 • Cấu hình, bảo trì, hỗ trợ IDS/IPS và tích hợp tường lửa.
 • Tích hợp, cấu hình, bảo trì và nâng cấp phần mềm diệt virus.

Servers (Windows và Linux)

 • Giám sát máy chủ 24/7.
 • Cập nhật và tăng cường bảo mật máy chủ.
 • Giám sát và kiểm tra bảo mật.
 • Tối ưu hóa hiệu suất.
 • Quản lý sao lưu.
 • Vá lỗi khẩn cấp.
 • Khắc phục thảm họa.

Lưu trữ dữ liệu và cơ sở dữ liệu

 • Thiết kế và triển khai.
 • Cấu hình và quản trị.
 • Quản lý và giám sát năng lực.
 • Điều chỉnh hiệu suất.
 • Khôi phục thảm họa lưu trữ.

Cloud

 • Thiết kế và tích hợp cơ sở hạ tầng cloud private và hybrid.
 • Quản trị, bảo trì, kiểm tra và hỗ trợ cơ sở hạ tầng cloud private, public và hybrid.