Giải pháp an ninh mạng

An ninh mạng đề cập đến mọi khía cạnh bảo vệ một tổ chức, nhân viên và tài sản của tổ chức trước các mối đe dọa trên mạng. Khi các cuộc tấn công mạng trở nên phổ biến và tinh vi hơn, đồng thời các hệ thống mạng của công ty ngày càng phức tạp hơn, cần phải có nhiều giải pháp an ninh mạng để giảm thiểu rủi ro của công ty. An ninh mạng bao gồm:

  • An ninh mạng
  • Bảo mật thiết bị đầu cuối
  • Bảo mật ứng dụng

Chi tiết giải pháp