Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

WeCloud cung cấp giải pháp hỗ trợ kỹ thuật bằng sản phẩm của Site24x7 của Manage Engine

• Giám sát trải nghiệm người dùng cuối
• Giám sát hiệu suất ứng dụng
• Giám sát máy chủ
• Giám sát mạng
• Giám sát Cloud Public & Private

Dịch vụ Internet: HTTPS, Máy chủ DNS, Máy chủ FTP, Chứng chỉ SSL/TLS, Máy chủ SMTP, Máy chủ POP, URL, REST APls, Dịch vụ web SOAP

Giám sát máy chủ: Giám sát Windows, Linux, FreeBSD, MAC OSX và Docker. Xác định các sự cố máy chủ với phân tích nguyên nhân gốc rễ. Tạo các plugin tùy chỉnh và theo dõi các thuộc tính quan trọng.

Giao dịch web (trình duyệt): Ghi lại và mô phỏng các tương tác nhiều bước của người dùng trong một trình duyệt thực tế

Public and Private Cloud Monitoring: Giám sát khối lượng công việc và khắc phục sự cố hiệu suất ứng dụng trên nền tảng đám mây và ảo hóa như Amazon Web Services, Azure và VMware

Giám sát người dùng thực: Phân tích và phân đoạn hiệu suất theo trình duyệt, nền tảng, địa lý, ISP,..

Quản lý nhật ký: Thu thập, hợp nhất, lập chỉ mục, tìm kiếm và khắc phục sự cố bằng nhật ký ứng dụng của bạn trên các máy chủ và trung tâm dữ liệu.

Trang trạng thái công khai: Truyền đạt thời gian ngừng hoạt động và thông báo cho khách hàng về tình trạng dịch vụ.

Giám sát hiệu suất ứng dụng cho DevOps: Giám sát các nền tảng Java, .NET, Ruby, PHP, Node.JS, AWS, Azure và di động để xác định máy chủ ứng dụng và lỗi thành phần ứng dụng.

RMM cho MSP và CSPs: Bộ giám sát an toàn, có thể mở rộng và giá cả phải chăng dành cho nhà cung cấp dịch vụ được quản lý và nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Giám sát mạng: Giám sát các thiết bị mạng quan trọng như bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, tường lửa, v.v. Nhận khả năng hiển thị hiệu suất cần thiết để quản lý mạng máy tính.