Thiết kế và triển khai quy trình ITSM

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ Triển khai và Thiết kế Quy trình ITSM là một dịch vụ tư vấn giúp các tổ chức thiết kế và triển khai các quy trình Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM) dựa trên các phương pháp hay nhất của ITIL. Dịch vụ này được thiết kế để cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc đối với việc thiết kế và triển khai quy trình ITSM nhằm đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu kinh doanh và mang lại giá trị cho tổ chức. Dịch vụ được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn ITSM giàu kinh nghiệm, những người có hiểu biết sâu sắc về các phương pháp hay nhất của ITIL.

WeCloud khuyên bạn chỉ nên bắt đầu dịch vụ này sau khi đã xác định được tầm nhìn và Lộ trình ITSM rõ ràng. Tổ chức chưa hình thành tầm nhìn như vậy, có thể bắt đầu với dịch vụ Phát triển Lộ trình và Thiết kế Chiến lược ITSM của chúng tôi .

Lợi ích dịch vụ

Dịch vụ này sẽ mang lại những lợi ích sau cho một tổ chức:

 • Cải thiện chất lượng dịch vụ CNTT và sự hài lòng của khách hàng
 • Tăng cường liên kết các quy trình ITSM với các mục tiêu kinh doanh
 • Tăng khả năng hiển thị vào các hoạt động ITSM
 • Giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quy trình
 • Cải thiện quản lý rủi ro và tuân thủ
 • Nâng cao khả năng quản lý và ứng phó với các sự cố và sự cố dịch vụ CNTT

Phương pháp tiếp cận dịch vụ

Dịch vụ Triển khai và Thiết kế Quy trình ITSM là một cách tiếp cận có cấu trúc để thiết kế và triển khai các quy trình ITSM dựa trên các phương pháp hay nhất của ITIL. Dịch vụ này thường bao gồm các bước sau:

 1. Lập kế hoạch và chuẩn bị: Trong giai đoạn này, chuyên gia tư vấn ITSM sẽ làm việc với tổ chức để thiết lập phạm vi và mục tiêu của dịch vụ. Điều này sẽ liên quan đến việc xác định các quy trình ITSM chính sẽ được thiết kế và triển khai, cũng như thiết lập lịch trình và ngân sách cho dịch vụ.
 2. Thiết kế quy trình: Giai đoạn thiết kế quy trình liên quan đến việc thiết kế các quy trình ITSM dựa trên các phương pháp hay nhất của ITIL. Điều này có thể liên quan đến việc lập bản đồ các quy trình hiện có, xác định các lỗ hổng và khu vực cần cải thiện cũng như thiết kế các quy trình mới phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Chuyên gia tư vấn ITSM sẽ làm việc với tổ chức để đảm bảo rằng các quy trình được thiết kế phù hợp với mục đích và được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của tổ chức.
 3. Triển khai quy trình: Giai đoạn triển khai quy trình liên quan đến việc triển khai các quy trình ITSM được thiết kế. Điều này có thể liên quan đến việc phát triển tài liệu quy trình, cấu hình của các công cụ và hệ thống ITSM cũng như đào tạo nhân viên về các quy trình mới. Chuyên gia tư vấn ITSM sẽ làm việc với tổ chức để đảm bảo rằng các quy trình được triển khai là hiệu quả, hiệu quả và bền vững.
 4. Cải tiến quy trình: Giai đoạn cải tiến quy trình liên quan đến việc cải tiến liên tục các quy trình ITSM dựa trên các số liệu phản hồi và hiệu suất. Chuyên gia tư vấn ITSM sẽ làm việc với tổ chức để thiết lập một quy trình giám sát và đo lường hiệu quả của các quy trình đã triển khai và xác định các cơ hội cải tiến.
 5. Chuyển giao kiến thức: Giai đoạn chuyển giao kiến thức liên quan đến việc chuyển giao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên của tổ chức. Chuyên gia tư vấn ITSM sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ để đảm bảo rằng nhân viên của tổ chức có kiến thức và kỹ năng để quản lý hiệu quả và cải tiến liên tục các quy trình đã triển khai.

Sản phẩm bàn giao

Các sản phẩm của dịch vụ Triển khai và Thiết kế Quy trình ITSM bao gồm:

 1. Tài liệu thiết kế quy trình: Một bộ tài liệu thiết kế quy trình toàn diện bao gồm bản đồ quy trình, mô tả quy trình, luồng quy trình và số liệu quy trình.
 2. Tài liệu triển khai quy trình: Một bộ tài liệu triển khai quy trình toàn diện bao gồm quy trình làm việc của quy trình, tài liệu cấu hình hệ thống và tài liệu đào tạo.
 3. Kế hoạch cải tiến quy trình: Một kế hoạch cải tiến liên tục các quy trình ITSM đã triển khai dựa trên phản hồi và số liệu hiệu suất.
 4. Tài liệu đào tạo và hỗ trợ: Tài liệu đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên của tổ chức, bao gồm sổ tay đào tạo, hỗ trợ công việc và tài liệu hỗ trợ.
 5. Tóm tắt điều hành: Một bản tóm tắt cấp cao về các quy trình được thiết kế và triển khai có thể được sử dụng để truyền đạt kết quả của dịch vụ tới quản lý cấp cao.

Dịch vụ Triển khai và Thiết kế Quy trình ITSM là một công cụ có giá trị dành cho các tổ chức đang muốn thiết kế và triển khai các quy trình ITSM dựa trên các phương pháp hay nhất của ITIL. Dịch vụ này cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc để thiết kế và triển khai quy trình ITSM nhằm đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu kinh doanh và mang lại giá trị cho tổ chức. Dịch vụ này cũng cung cấp cho nhân viên của tổ chức kiến thức và kỹ năng để vận hành các quy trình này theo các thông lệ tốt nhất.