Máy chủ và lưu trữ

Trong bối cảnh kinh doanh phát triển nhanh chóng ngày nay, CNTT đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc cho phép các tổ chức duy trì tính cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Để theo kịp các xu hướng CNTT mới nhất, các công ty cần có cơ sở hạ tầng phù hợp, bao gồm các máy chủ có thể xử lý nhiều khối lượng công việc và nhu cầu kinh doanh. Hệ thống máy chủ là một giải pháp lý tưởng cho mục đích này, cung cấp các máy chủ tiêu chuẩn công nghiệp x86 được tối ưu hóa khối lượng công việc có thể đáp ứng nhu cầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhận thấy rằng không có giải pháp nào phù hợp với tất cả, WeCloud cung cấp danh mục máy chủ toàn diện bao gồm các tower server có thể mở rộng, rack-mout server đa năng, multi-node server được tối ưu hóa và GPU server được xây dựng dành riêng cho AI và VDI.

WeCloud cung cấp nhiều sản phẩm về máy chủ và lưu trữ như

  • Rack server
  • Hạ tầng siêu hội tụ (HCI)
  • Máy tính hiệu suất cao (HPC)
  • Mainframe
  • SAN & NAS

More details