Máy tính lớn (Mainframe)

Về cốt lõi, máy tính lớn là các máy tính hiệu suất cao với dung lượng bộ nhớ lớn và bộ xử lý xử lý hàng tỷ phép tính và giao dịch đơn giản trong thời gian thực. Máy tính lớn rất quan trọng đối với cơ sở dữ liệu thương mại, máy chủ giao dịch và ứng dụng đòi hỏi khả năng phục hồi, bảo mật và nhanh nhẹn cao.

WeCloud giải pháp này với