SAN & NAS

Hơn 80% dữ liệu của thế giới là phi cấu trúc: video, hình ảnh, dữ liệu cảm biến IoT và hơn thế nữa. Khách hàng cần các giải pháp hiện đại, dễ sử dụng để giúp họ lưu trữ, quản lý, bảo vệ, lưu trữ và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ này. Chúng tôi cung cấp danh mục giải pháp phần mềm toàn diện nhất để giải quyết những thách thức này. Từ lưu trữ chính hiệu suất cao đến bảo vệ và lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp, giám sát video và phần mềm cộng tác được chia sẻ, chúng tôi có các giải pháp cho dữ liệu trong toàn bộ vòng đời, được hàng nghìn doanh nghiệp lớn trên thế giới tin cậy.

WeCloud cung cấp nhiều giải pháp về lưu trữ như