Quản lý sự cố CNTT

Trong các môi trường phức tạp, mỗi nhóm CNTT, NOC và nhóm phát triển sử dụng một bộ công cụ quan trọng khác nhau. Tất cả các công cụ này đều kích hoạt một loạt cảnh báo khi có sự bất thường. Quản lý sự cố CNTT thu thập và hợp lý hóa cảnh báo từ mọi công cụ để giúp bạn nhanh chóng xác định và giải quyết sự cố, giúp việc quản lý cảnh báo CNTT trở nên dễ dàng. Thay vì lãng phí thời gian đăng nhập vào từng ứng dụng và đi sâu vào từng cảnh báo theo cách thủ công, bạn có thể thoải mái thư giãn. WeCloud cung cấp giải pháp quản lý sự cố CNTT với