Bảo mật dữ liệu

Ransomware là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với các tổ chức, nhưng nhiều người vẫn coi ransomware là một cuộc tấn công riêng lẻ. Sự thật là ransomware thường là một phần của cuộc tấn công lớn hơn có thể khiến các tổ chức phải vật lộn để phục hồi trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. “Bởi vì các cuộc tấn công ransomware nhắm vào dữ liệu, tính bảo mật của nền tảng sao lưu là hoàn toàn cơ bản để phục hồi.” Nhưng không phải tất cả các giải pháp sao lưu đều được tạo ra như nhau.

WeCloud cung cấp các giải pháp bảo mật dữ liệu với