Dịch vụ an toàn bảo mật

Các dịch vụ bảo mật được quản lý giúp các công ty ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa từ cơ sở hạ tầng CNTT. WeCloud cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực, phòng ngừa chủ động, quản lý hiệu quả, phát hiện nhanh chóng và phản ứng nhanh với các sự cố bảo mật phức tạp khác nhau.

Các dịch vụ bảo mật của WeCloud bao gồm theo dõi, quản lý và cung cấp các sản phẩm an ninh mạng (phần cứng, phần mềm, dịch vụ cloud) theo thời gian thực:

Thiết kế chiến lược bảo mật

 • Chúng tôi thiết kế toàn bộ chiến lược bảo mật và các thành phần kỹ thuật (ví dụ: IDS / IPS để sử dụng, các chính sách bảo mật bắt buộc phải áp dụng).
 • Chúng tôi lên kế hoạch áp dụng các công nghệ bảo mật dựa trên cloud trong cơ sở hạ tầng CNTT của bạn để tăng khả năng bảo vệ mạng tổng thể.

Cấu hình cơ sở hạ tầng CNTT

Chúng tôi tích hợp cơ sở hạ tầng CNTT của khách hàng vào một cơ sở hạ tầng bảo mật hiện đại có thể lấy làm trung tâm.

Phòng ngừa các sự cố về an ninh

 • Chúng tôi tư vấn về các chính sách bảo mật cần áp dụng để cải thiện toàn bộ mức độ bảo mật.
 • Chúng tôi tư vấn về việc triển khai phương pháp SecOps để cung cấp mức độ bảo mật cao hơn cho ứng dụng.
 • Chúng tôi tiến hành quét lỗ hổng bảo mật của mạng, máy chủ, cơ sở dữ liệu và ứng dụng.
 • Chúng tôi thực hiện kiểm tra xâm nhập thường xuyên tùy thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng và sự cần thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo mật (PCI DSS, HIPAA, v.v.).

Quản lý phát hiện và phản ứng với các mối nguy bảo mật

 • Chúng tôi đảm bảo giám sát bảo mật 24/7 và phân tích các sự kiện bảo mật được thu thập từ cơ sở hạ tầng CNTT và nhật ký ứng dụng.
 • Chúng tôi cung cấp khả năng giám sát mối đe dọa nâng cao và quản lý thống nhất các mối đe dọa với việc sử dụng các công nghệ tình báo mối đe dọa mới nhất.
 • Chúng tôi đảm bảo phản ứng sự cố an ninh nhanh chóng.
 • Chúng tôi cung cấp báo cáo tuân thủ thường xuyên dựa trên dữ liệu được thu thập bằng hệ thống SIEM.
 • Chúng tôi cung cấp báo cáo về kết quả giám sát an ninh mạng và thiết bị, ứng dụng và an ninh mạng.

Xây dựng bảo vệ tùy chỉnh trong thời gian ngắn với giá hợp lý

Nhóm bảo mật của WeCloud cung cấp:

 • Tập hợp các dịch vụ bảo mật CNTT được quản lý với các quy trình và mẫu được tiêu chuẩn hóa.
 • Các chuyên gia tư vấn bảo mật luôn sẵn sàng cộng tác liên tục với đội ngũ CNTT của khách hàng.
 • Các công cụ cloud tiên tiến

Bao phủ tất cả các khía cạnh an ninh mạng mà không cần đầu tư lớn vào phần cứng, phần mềm, nhân sự

Nhóm bảo mật của WeCloud đảm bảo:

 • Không có khoản đầu tư trả trước đáng kể.
 • Giảm thiểu chi phí với việc sử dụng nền tảng bảo mật dự trên cloud.
 • Luôn nhận được sự hỗ trợ từ các kiến ​​trúc sư bảo mật, quản trị viên, nhà phân tích và người kiểm tra bảo mật có năng lực về các về các vấn đề của trung tâm điều hành an ninh (SOC).

Bảo vệ mối đe dọa nâng cao

Nhóm bảo mật của WeCloud cung cấp:

 • Phân tích luồng và sự kiện nâng cao, tận dụng thông tin về mối đe dọa của hệ thống SIEM được quản lý.
 • Quản lý SIEM và log.
 • Bảo vệ chống lại các mối đe dọa ngoại vi và nội bộ.

Dịch vụ quản lý bảo mật từ đầu đến cuối được cung cấp trong phạm vi ngân sách

Nhóm bảo mật của WeCloud cung cấp:

 • Định giá dựa trên mức tiêu thụ dịch vụ.
 • Quản lý dự án hoàn thiện để sử dụng tài nguyên được tối ưu hóa.

Chi tiết dịch vụ