Giải pháp IoT

 

Các giải pháp IoT bao gồm mọi thứ mà các nhà thiết kế thiết bị IoT, nhà phát triển phần mềm và nhà sản xuất sản phẩm cần để phát triển và triển khai các ý tưởng IoT, bao gồm IP phần cứng và nền tảng phần mềm. Thiết kế bộ xử lý hiệu quả kết hợp với trí thông minh được tăng cường bởi AI, bảo mật đầu cuối, nền tảng và công cụ phát triển cho nhiều khối lượng công việc, thiết bị và đám mây cũng như khả năng mở rộng quy mô lớn đều là những yếu tố thiết yếu của giải pháp IoT.

WeCloud cung cấp giải pháp IoT với