Phòng họp thông minh

Ngày nay, hội nghị trực tuyến thay vì là một công cụ để tích hợp vào các nền tảng cộng tác video và truyền thông hợp nhất cũng cung cấp tính năng chia sẻ màn hình, trình chiếu, ghi âm, nhắn tin tức thời, công cụ quản lý dự án, tích hợp điện thoại cùng các tính năng khác. Khi ngày càng nhiều công ty chuyển sang làm việc từ xa, hội nghị trực tuyến đang dần trở thành điều bình thường mới, định hình cách chúng ta giao tiếp, học tập và làm việc.

WeCloud cung cấp giải pháp hội nghị trực tuyến với