Dịch vụ tư vấn CNTT của chúng tôi bao gồm

Tư vấn chuyển đổi số

Mục tiêu: cải thiện hiệu quả kinh doanh của bạn bằng cách lập kế hoạch, ưu tiên và hướng dẫn các sáng kiến ​​chuyển đổi kỹ thuật số của bạn.

Lĩnh vực chuyển đổi số:

 • Trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số: thương mại điện tử, trải nghiệm kỹ thuật số sống động, số hóa trải nghiệm tại cửa hàng.
 • Chuỗi cung ứng kỹ thuật số: dự báo nhu cầu, mua sắm điện tử, hàng tồn kho và quản lý đơn hàng đa kênh.
 • Dịch vụ khách hàng kỹ thuật số: quầy dịch vụ đa kênh, dịch vụ từ xa, chatbot hỗ trợ AI.
 • Công nghiệp 4.0: tối ưu hóa sản xuất, bảo trì phòng ngừa, bản sao kỹ thuật số, kiểm soát chất lượng.
 • Số hóa chăm sóc sức khỏe: khám bệnh từ xa, theo dõi sức khỏe từ xa, tương tác với bệnh nhân bằng kỹ thuật số, phân tích hình ảnh y tế.
 • Môi trường làm việc kỹ thuật số: tự động hóa quy trình làm việc hàng ngày, cộng tác nhóm, làm việc từ xa, học trực tuyến.

.

Tư vấn chiến lược CNTT

Mục tiêu: điều chỉnh mức phân bổ tài sản CNTT của bạn với các mục tiêu kinh doanh hiện tại và tương lai.

Phạm vi dịch vụ:

 • Đánh giá hiệu quả quản trị CNTT và trạng thái hiện tại của môi trường CNTT của bạn: ứng dụng và độ phức tạp của cơ sở hạ tầng CNTT, tích hợp ứng dụng, cơ sở dữ liệukho dữ liệu, cơ sở hạ tầng phát triển.
 • Phác thảo một chiến lược CNTT cấp cao giải quyết các nhu cầu kinh doanh và sắp xếp các nguồn lực CNTT cho phù hợp.
 • Lập kế hoạch cho các sáng kiến ​​chiến lược để đạt được trạng thái mong muốn: phát triển phần mềm, hiện đại hóa, chuyển dịch, các hoạt động tái cấu trúc.
 • Cung cấp sự đầu tư và ước tính thời gian cho từng sáng kiến.
 • Ưu tiên các sáng kiến ​​dựa trên tính cấp bách của các thay đổi và lợi tức đầu tư dự kiến.

Đánh giá CNTT

Mục tiêu: tìm cơ hội cải thiện tính hiệu quả, bảo mật, tuân thủ và giảm chi phí cho cơ sở hạ tầng CNTT của bạn.

Các thành phần CNTT mà chúng tôi đánh giá:

 • Chính sách và thủ tục CNTT.
 • Cơ sở hạ tầng máy chủ.
 • Cơ sở hạ tầng mạng.
 • Cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu.
 • Dịch vụ cloud.
 • Ứng dụng kinh doanh.
 • An ninh mạng

Tư vấn vận hành CNTT

Mục tiêu: xây dựng khả năng CNTT bền vững có thể hỗ trợ các kế hoạch kinh doanh.

Phạm vi dịch vụ:

 • Chẩn đoán và khắc phục sự cố hoạt động không hiệu quả của CNTT (trong quản lý chuỗi cung ứng, mua sắm, sản xuất, vận hành dịch vụ, ITSM, v.v.).
 • Phân tích các nhà cung cấp dịch vụ phần cứng, phần mềm và bên thứ ba hiện tại, cung cấp phân tích so sánh với các lựa chọn thay thế.
 • Lập kế hoạch các cách để cải thiện hiệu quả, tốc độ và chi phí cho các hoạt động CNTT của bạn (tự động hóa quy trình, di chuyển cơ sở hạ tầng CNTT sang cloud, v.v.).
 • Xây dựng thực tiễn quản lý thay đổi CNTT.
 • Thiết lập cơ sở hạ tầng phát triển (đường dẫn CI/CD, công cụ theo dõi vấn đề và cộng tác nhóm, v.v.).
 • Tăng cường bảo mật hạ tầng CNTT.

Quản lý dự án và chương trình CNTT

Mục tiêu: phối hợp các hoạt động trong một hoặc nhiều dự án CNTT để đạt được kết quả chất lượng và quy trình làm việc của dự án nhanh hơn.

Phạm vi dịch vụ:

 • Lập kế hoạch vòng đời dự án.
 • Lập ngân sách và lập kế hoạch cho dự án.
 • Tổ chức và quản lý thông tin liên lạc giữa những người tham gia dự án.
 • Giám sát và nâng cao hiệu suất dự án.

Tư vấn công nghệ

Mục tiêu: tích hợp các công nghệ kỹ thuật số mang tính chuyển đổi và mang lại những thay đổi đột phá cho mô hình và quy trình kinh doanh của bạn.

Các công nghệ đột phá mà chúng tôi sử dụng:

 • Điện toán đám mây
 • An ninh mạng
 • Machine learning
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Big data
 • Khoa học dữ liệu
 • Blockchain
 • IoT
 • Thực tế ảo
 • Thực tế tăng cường
 • Computer vision
 • ERP đa thành phần

Phạm vi dịch vụ:

 • Ước tính giá trị mà công nghệ bạn lựa chọn có thể mang lại.
 • Lập kế hoạch lộ trình áp dụng công nghệ, bắt đầu từ lựa chọn license đến thông số kỹ thuật triển khai.
 • Triển khai các phần mềm cần thiết.

triển khai ứng dụng

Mục tiêu: lập kế hoạch và triển khai phần mềm kinh doanh với giá trị và chi phí sở hữu tốt nhất.

Phạm vi dịch vụ:

 • Phân tích nhu cầu kinh doanh của bạn và phạm vi chức năng của phần mềm.
 • Quyết định giữa giải pháp dựa trên nền tảng và giải pháp tùy chỉnh (có tính đến ngân sách, số lượng người dùng, hệ sinh thái phần mềm hiện có và nhiều yếu tố khác).
 • Nếu giải pháp dựa trên nền tảng là lựa chọn tốt hơn: đề xuất nền tảng phù hợp nhất và tạo mô tả chức năng với các cấu hình chi tiết, tùy chỉnh và tích hợp.
 • Nếu một giải pháp tùy chỉnh được chọn: lập kế hoạch cho một kiến trúc linh hoạt, tạo mẫu giải pháp và xác định các kỹ năng và vai trò cần thiết của dự án.
 • Đào tạo cho người dùng cuối để đảm bảo việc áp dụng phần mềm.
 • Hỗ trợ và bảo trì phần mềm.

Hiện đại hóa ứng dụng

Mục tiêu: tăng giá trị kinh doanh của các ứng dụng hiện có của bạn.

Phạm vi dịch vụ:

 • Phân tích chi phí sở hữu ứng dụng và kiểm tra các cơ hội giảm thiểu chi phí.
 • Di chuyển các ứng dụng lên cloud.
 • Replatforming các ứng dụng.
 • Tái cấu trúc các ứng dụng để đạt được khả năng mở rộng và tính linh hoạt dễ dàng hơn.
 • Tái lập trình.
 • Tái thiết kế trải nghiệm người dùng cho khách hàng và người dùng nội bộ.

Hỗ trợ ứng dụng

Mục tiêu: để giữ cho các ứng dụng kinh doanh của bạn hoạt động tốt và phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Phạm vi dịch vụ:

 • Cập nhật các chức năng của ứng dụng để phù hợp với các yêu cầu kinh doanh mới và cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Giám sát hiệu suất ứng dụng.
 • Giải quyết sự cố và áp dụng phân tích nguyên nhân gốc rễ để ngăn sự cố tái diễn.
 • Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động hiện đại hóa ứng dụng.
 • Kiểm tra và vá lỗi bảo mật ứng dụng.

Quản lý hạ tầng CNTT

Mục tiêu: đảm bảo tính ổn định và linh hoạt của cơ sở hạ tầng CNTT.

Phạm vi dịch vụ:

 • Giám sát máy chủ, mạng, trung tâm dữ liệu, dịch vụ đám mây và ứng dụng.
 • Khắc phục sự cố nhanh chóng.
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ và phòng ngừa sự cố.
 • Kiểm tra tính bảo mật của cơ sở hạ tầng CNTT và vá các lỗ hổng đã phát hiện.
 • Help desk.
 • Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT.