Chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, đã và đang xảy ra trong từng khía cạnh của cuộc sống, ảnh hưởng và làm thay đổi mọi mặt của xã hội và của nền kinh tế. Công nghệ làm thay đổi sâu sắc các hoạt động, các quy trình, các quyết định kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của các doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí và cải thiện trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

WeCloud cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp thực hiện sự thay đổi này, tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh, sử dụng các nguồn tài nguyên vô biên, tận dụng lợi ích từ công nghệ, và nâng cao chất lượng các dịch vụ công nghệ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

WeCloud với triết lý kinh doanh chú trọng chất lượng và hiệu quả, đặt khách hàng là trọng tâm, WeCloud hợp tác chặt chẽ với các công ty CNTT hàng đầu thế giới, mang đến nhiều sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ có giá trị vượt trội nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách hàng.

Nga Lâm
Giám đốc điều hành

Nga Lâm là Giám đốc điều hành của WeCloud, chịu trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, chiến lược phát triển kinh doanh, mô hình quản trị, và điều hành hoạt động của WeCloud với mục tiêu đưa WeCloud trở thành những công ty cung cấp sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ hiện đại hàng đầu trên thị trường.

Xem thêm

Trí Lê
Phó Giám đốc điều hành

Trí Lê là phó Giám đốc điều hành tại WeCloud. Trí có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT ở các ngành tài chính, ngân hàng và giáo dục.

Xem thêm

Giang Nguyễn
Giám đốc Công nghệ và Giải pháp

Giang Nguyễn là Giám đốc Công nghệ và Giải pháp, điều hành mảng kinh doanh về công nghệ và giải pháp và các dịch vụ liên quan tại WeCloud. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệp về công nghệ và giải pháp CNTT.

Xem thêm

Thoại Nguyễn
Giám đốc bán hàng

Thoại Nguyễn là Giám đốc bán hàng tại WeCloud. Ông có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước đây, ông từng giữ chức vụ Giám đốc bán hàng tại nhiều công ty công nghệ thông tin như CMS-CMC, DTG Group, tập đoàn Công nghệ Liên Phát, VioT, FPT Information System (FIS).

Xem thêm

Châu Nguyễn
Giám đốc, Quản trị Dịch vụ

Châu Nguyễn giữ vai trò Giám đốc và điều hành hoạt động kinh doanh Quản trị Dịch vụ của WeCloud. Châu có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Công nghệ thông tin, chuyên về cải tiến quy trình trong phát triển phần mềm, quản trị CNTT, quản lý dịch vụ CNTT, hệ thống quản lý dịch vụ, hệ thống quản lý bảo mật thông tin và quản lý dự án.

Xem thêm

Sang Phạm
Trưởng phòng Giải pháp Quản trị dịch vụ

Sang Phạm là Trưởng phòng Giải pháp Quản trị dịch vụ tại WeCloud. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong các ngành sản xuất, logistic và bản lẻ. Lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm tư vấn ITSM, ITOM và EUMS, triển khai giải pháp và triển khai kiến trúc ITIL.

Xem thêm