Infrastructure as a Service

Dịch vụ quản lý hạ tầng cloud

  • Thiết kế, chuyển dịch, triển khai hạ tầng cloud.
  • Tích hợp private cloud và public cloud.
  • Giám sát hạ tầng cloud, quản trị và bảo trì mạng.
  • Tối ưu hóa chi phí sử dụng cloud.
  • Đảm bảo tuân thủ quy định hạ tầng cloud.

Điểm nổi bật trong cách tiếp cận của chúng tôi

Chiến lược tối ưu cloud

Chúng tôi lập kế hoạch chuyển dịch cloud của bạn một cách thực tế và tạo ra các cách để tiếp cận thị trường giúp bạn chọn nền tảng cloud phù hợp với nhu cầu của mình và sử dụng chức năng có thể nhúng cũng như môi trường PaaS được quản lý bởi nhà cung cấp cloud giúp giảm thiểu chi phí tự phát triển.

Thiết kế cloud nâng cao

Chúng tôi thiết kế kiến trúc microservice và ưu tiên các dịch vụ container hóa để tinh chỉnh mức tiêu thụ trên cloud và để đảm bảo khả năng mở rộng hạ tầng.

Tự động hóa đa cấp

Các nhóm DevOps của chúng tôi sử dụng phương pháp IaC (Infrastructure as Code) để tự động hóa việc thiết lập và quản lý hạ tầng cloud cũng như tự động thay đổi quy mô tài nguyên cloud theo lịch trình hoặc lượng sử dụng để giảm thiểu chi phí tiêu thụ trên cloud.