Dịch vụ hiện đại hóa ứng dụng

Các dịch vụ hiện đại hóa ứng dụng giúp giữ cho các ứng dụng cũ tiết kiệm chi phí và phù hợp với nhu cầu kinh doanh hiện tại.

 

Cơ sở hạ tầng ứng dụng

Kiến trúc ứng dụng và công nghệ xếp lớp

Tích hợp ứng dụng

App UI/UX

Các loại ứng dụng chúng tôi hiện đại hóa

 

Loại phần mềm

  • Hiện đại hóa ứng dụng web, thiết bị di động và máy tính để bàn
  • Hiện đại hóa ứng dụng doanh nghiệp (ERP, CRM, BPA, HCM, SCM, PPM, BI, kho dữ liệu) & hiện đại hóa SaaS.
  • Hiện đại hóa IoT, big data applications, blockchain, AI/ML.

Các nền tảng

  • Dynamics 365
  • Salesforce
  • Magento
  • SharePoint
  • ServiceNow và các nền tảng khác

Được cài đặt trên

  • Сloud-based, on-premise và hybrid servers.
  • Máy tính, máy tính xách tay, thiết bị di động và thiết bị đeo.