Triển khai ứng dụng

Dịch vụ phát triển phần mềm là khả năng thuê ngoài công nghệ phần mềm và hỗ trợ, có thể bảo trì, an toàn và hiệu quả với mức giá tốt nhất.

Các kịch bản cộng tác khác nhau để phát triển phần mềm của bạn

Phát triển phần mềm tùy chỉnh

Chúng tôi tạo ra phần mềm có giá trị kinh doanh lâu dài – được thiết kế riêng cho các quy trình kinh doanh của bạn và có thể điều chỉnh theo nhu cầu trong tương lai.

Phát triển sản phẩm phần mềm

Chúng tôi tạo ra các sản phẩm SaaS, phần mềm cho di động và máy tính có thể mở rộng linh hoạt với UX tuyệt vời và thúc đẩy quá trình phát triển sản phẩm có nhịp độ nhanh – MVP ra mắt sau 1-4 tháng và các bản phát hành tiếp theo sau mỗi 2-4 tuần.

Gia công phát triển đầy đủ phần mềm

Chúng tôi tập hợp các nhóm tự quản lý phát triển để đáp ứng nhu cầu phần mềm hiện tại và tương lai của bạn. Kế hoạch phát triển phần mềm của bạn không bị mắc kẹt với việc thiếu chuyên môn và tài nguyên nội bộ.

Tăng cường đội ngũ

Chúng tôi cung cấp từ 0,5 FTE đến hơn 150 tài nguyên FTE cho toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm: nhà phát triển và kiến ​​trúc sư thành thạo về phát triển back-end, front-end và di động, kỹ sư thử nghiệm, trưởng nhóm phát triển, kỹ sư DevOps, kiến ​​trúc sư dữ liệu, và các vai trò khác.

Hỗ trợ và bảo trì phần mềm

Chúng tôi đảm bảo phần mềm của bạn hoạt động trơn tru và phù hợp thông qua giám sát hiệu suất liên tục, tối ưu hóa chủ động và giải quyết vấn đề nhanh chóng, cung cấp các tính năng và tích hợp mới.