An ninh mạng

An ninh mạng bảo vệ mạng và dữ liệu của bạn khỏi các vi phạm, xâm nhập và các mối đe dọa khác. Đây là một thuật ngữ rộng lớn và bao quát mô tả các giải pháp phần cứng và phần mềm cũng như các quy trình hoặc quy tắc và cấu hình liên quan đến việc sử dụng mạng, khả năng truy cập và bảo vệ mối đe dọa tổng thể.

An ninh mạng bao gồm kiểm soát truy cập, phần mềm chống vi-rút và chống vi-rút, bảo mật ứng dụng, phân tích mạng, các loại bảo mật liên quan đến mạng (điểm cuối, web, không dây), tường lửa, mã hóa VPN và hơn thế nữa.

An ninh mạng rất quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu và thông tin của khách hàng, giữ an toàn cho dữ liệu được chia sẻ và đảm bảo quyền truy cập và hiệu suất mạng đáng tin cậy cũng như bảo vệ khỏi các mối đe dọa trên mạng. Giải pháp bảo mật mạng được thiết kế tốt giúp giảm chi phí chung và bảo vệ các tổ chức khỏi những tổn thất tốn kém xảy ra do vi phạm dữ liệu hoặc sự cố bảo mật khác. Đảm bảo quyền truy cập hợp pháp vào hệ thống, ứng dụng và dữ liệu cho phép hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng.

Các loại bảo vệ an ninh mạng

Tường lửa, IPS, Bảo mật email, Sanboxing, Phân đoạn mạng, DLP, ZTNA, Chống vi-rút.

WeCloud cung cấp các giải pháp An ninh mạng với