Triển khai Quản lý Dịch vụ Doanh nghiệp (ESM)

Tổng quan về dịch vụ

Triển khai Quản lý Dịch vụ Doanh nghiệp (ESM) là một dịch vụ tư vấn giúp các tổ chức thiết kế và triển khai ESM để hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số cho công ty của họ.

Quản lý dịch vụ doanh nghiệp là một hệ thống để cải thiện các quy trình và chức năng kinh doanh. ESM áp dụng khung quản lý dịch vụ CNTT cho các lĩnh vực khác của doanh nghiệp có tác động đến người dùng nội bộ.

ESM có thể được coi là sự mở rộng của khuôn khổ quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) vì ESM làm cho phần còn lại của doanh nghiệp những gì CNTT làm cho nhu cầu công nghệ . ESM tạo ra giá trị kinh doanh bằng cách cải thiện các quy trình nội bộ và hợp lý hóa các chức năng như quản lý yêu cầu.

Khi chiến lược ESM được triển khai, khả năng hiển thị và khả năng tiếp cận các dịch vụ doanh nghiệp dưới mọi hình thức sẽ được cải thiện và tăng tốc. Nhân viên và người dùng nội bộ là những người hưởng lợi chính của ESM.

ESM giảm xung đột quy trình và luồng công việc bằng cách cải thiện quyền truy cập vào các công cụ hỗ trợ, cơ sở kiến thức và các thông tin khác cho phép các thành viên trong nhóm thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả và hiệu quả.

Lợi ích của dịch vụ:

ESM cung cấp một số lợi thế quan trọng. Chúng bao gồm giảm thiểu lãng phí, tăng năng suất, cải thiện sự hài lòng của người dùng và tăng tốc ROI. Dưới đây là một số lợi ích kinh doanh bổ sung:

 • Giảm thiểu chi phí

Khi các quy trình kinh doanh trong doanh nghiệp được lập bản đồ và tất cả các hoạt động phụ và quy trình phụ được xác định rõ ràng, các hoạt động chiếm thêm không gian và không có giá trị đối với tổ chức có thể bị cắt bỏ và loại bỏ. Việc triển khai chiến lược ESM yêu cầu xem xét lại các quy trình hiện tại của bạn và do đó, mang lại cơ hội tuyệt vời để quản lý chất thải và giảm thiểu chất thải.

 • Năng suất nâng cao

Khi các nhóm sử dụng hệ thống tạo phiếu yêu cầu và cổng tự phục vụ, họ sẽ chiếm ít thời gian hơn so với các nhóm và bộ phận khác có thể đang giúp các nhân viên khác hoặc người dùng nội bộ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng hơn về thời gian. Việc tối ưu hóa và ưu tiên này cải thiện năng suất trên toàn diện.

 • Trải nghiệm nhân viên tốt hơn

Vì người dùng có thể tự mình giải quyết vấn đề mà không phải đợi kỹ thuật viên CNTT hoặc nhân viên khác phản hồi trong suốt cả ngày bận rộn, nên họ sẽ hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả hơn.

 • Tăng tốc ROI

Có thể đạt được lợi tức đầu tư vào các giải pháp ITSM bằng chiến lược ESM, đặc biệt là khi nhiều đơn vị kinh doanh bắt đầu sử dụng các giải pháp ITSM và ESM giống nhau hoặc tương tự nhau.

 • Tầm nhìn rộng hơn

Khi ESM được triển khai và các kỹ thuật báo cáo bổ sung cũng như số liệu kinh doanh được thiết lập, kết quả là khả năng hiển thị các quy trình của tổ chức và kiểm soát các quy trình này sẽ được cải thiện.

 

Phương pháp tiếp cận dịch vụ

Dịch vụ Triển khai ESM là một cách tiếp cận có cấu trúc để thiết kế và triển khai các quy trình ESM dựa trên các phương pháp hay nhất của ITIL V4 . Dịch vụ này thường bao gồm các bước sau:

 1. Lập kế hoạch và chuẩn bị: Trong giai đoạn này, chuyên gia tư vấn ESM sẽ làm việc với tổ chức để thiết lập phạm vi và mục tiêu của dịch vụ. Điều này sẽ liên quan đến việc xác định các quy trình ESM chính sẽ được thiết kế và triển khai, cũng như thiết lập lịch trình và ngân sách cho dịch vụ.
 2. Thiết kế quy trình: Giai đoạn thiết kế quy trình liên quan đến việc thiết kế các quy trình ESM dựa trên các phương pháp hay nhất của ITIL V4 . Điều này có thể liên quan đến việc lập bản đồ các quy trình hiện có, xác định các lỗ hổng và khu vực cần cải thiện cũng như thiết kế các quy trình mới phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Chuyên gia tư vấn ESM sẽ làm việc với tổ chức để đảm bảo rằng các quy trình được thiết kế phù hợp với mục đích và được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của tổ chức.
 3. Thực hiện quy trình: Giai đoạn triển khai quy trình liên quan đến việc triển khai các quy trình ESM đã thiết kế. Điều này có thể liên quan đến việc phát triển tài liệu quy trình, cấu hình của các công cụ và hệ thống ESM cũng như đào tạo nhân viên về các quy trình mới. Chuyên gia tư vấn ESM sẽ làm việc với tổ chức để đảm bảo rằng các quy trình được triển khai là hiệu quả, hiệu quả và bền vững.
 4. Cải tiến quy trình: Giai đoạn cải tiến quy trình liên quan đến việc cải tiến liên tục các quy trình ESM dựa trên các số liệu phản hồi và hiệu suất. Chuyên gia tư vấn ESM sẽ làm việc với tổ chức để thiết lập một quy trình giám sát và đo lường hiệu quả của các quy trình đã triển khai và xác định các cơ hội cải tiến.
 5. Chuyển giao kiến thức: Giai đoạn chuyển giao kiến thức liên quan đến việc chuyển giao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên của tổ chức. Chuyên gia tư vấn ESM sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ để đảm bảo rằng nhân viên của tổ chức có kiến thức và kỹ năng để quản lý hiệu quả và cải tiến liên tục các quy trình đã thực hiện.

Sản phẩm bàn giao

Các sản phẩm bàn giao của dịch vụ Thiết kế và Triển khai Quy trình ESM bao gồm:

 1. Tài liệu thiết kế quy trình: Một bộ tài liệu thiết kế quy trình toàn diện bao gồm bản đồ quy trình, mô tả quy trình, luồng quy trình và số liệu quy trình.
 2. Tài liệu triển khai quy trình: Một bộ tài liệu triển khai quy trình toàn diện bao gồm quy trình làm việc của quy trình, tài liệu cấu hình hệ thống và tài liệu đào tạo.
 3. Kế hoạch cải tiến quy trình: Một kế hoạch cải tiến liên tục các quy trình ESM đã triển khai dựa trên phản hồi và số liệu hiệu suất.
 4. Tài liệu đào tạo và hỗ trợ: Tài liệu đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên của tổ chức, bao gồm sổ tay đào tạo, hỗ trợ công việc và tài liệu hỗ trợ.
 5. Tóm tắt vận hành: Một bản tóm tắt cấp cao về các quy trình được thiết kế và triển khai có thể được sử dụng để truyền đạt kết quả của dịch vụ tới quản lý cấp cao.

Dịch vụ Thiết kế và Triển khai Quy trình ESM là một công cụ có giá trị dành cho các tổ chức đang muốn thiết kế và triển khai các quy trình ESM dựa trên các phương pháp hay nhất của ITIL V4 . Dịch vụ này cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để thiết kế và triển khai quy trình ESM, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu kinh doanh và mang lại giá trị cho tổ chức. Dịch vụ này cũng cung cấp cho nhân viên của tổ chức kiến thức và kỹ năng để vận hành các quy trình này theo các thông lệ tốt nhất.