Triển khai công cụ ITSM

Tổng quan về dịch vụ

Dịch vụ Triển khai Công cụ ITSM là một dịch vụ tư vấn giúp các tổ chức triển khai ManageEngine ServiceDeskPlus , một công cụ ITSM tại chỗ và dựa trên đám mây được thiết kế để tự động hóa các quy trình quản lý dịch vụ CNTT. Dịch vụ này được thiết kế để cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc đối với việc triển khai công cụ ITSM nhằm đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu kinh doanh và mang lại giá trị cho tổ chức. Dịch vụ này được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn ITSM có kinh nghiệm, những người có hiểu biết sâu sắc về ManageEngine ServiceDeskPlus và các phương pháp hay nhất của ITSM.

Dịch vụ Triển khai Công cụ ITSM sử dụng ManageEngine ServiceDeskPlus là một bản nâng cấp có giá trị cho các tổ chức đang tìm cách tự động hóa các quy trình quản lý dịch vụ CNTT. Dịch vụ này cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc để triển khai công cụ ITSM, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu kinh doanh và mang lại giá trị cho tổ chức. Dịch vụ này cũng cung cấp cho nhân viên của tổ chức kiến thức và kỹ năng để sử dụng hiệu quả ManageEngine ServiceDeskPlus nhằm tự động hóa các quy trình ITSM.

Đối với tổ chức chưa có chiến lược ITSM hoặc các quy trình ITSM đã xác định, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với dịch vụ Phát triển Lộ trình và Chiến lược ITSM của chúng tôi.

Lợi ích cho Tổ chức

Cập nhật Công cụ ITSM của bạn lên ManageEngine ServiceDeskPlus sẽ mang lại những lợi ích sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT và sự hài lòng của khách hàng
 • Tăng khả năng hiển thị vào các hoạt động ITSM
 • Cải thiện hiệu quả quy trình và giảm chi phí vận hành
 • Tự động hóa nhiều hơn các quy trình ITSM
 • Quản lý rủi ro và tuân thủ tốt hơn
 • Nâng cao khả năng quản lý và ứng phó với các sự cố và sự cố dịch vụ CNTT

Phương pháp tiếp cận dịch vụ

Dịch vụ Triển khai Công cụ ITSM là một cách tiếp cận có cấu trúc để triển khai ManageEngine ServiceDeskPlus , một công cụ ITSM dựa trên đám mây giúp tự động hóa các quy trình quản lý dịch vụ CNTT. Dịch vụ này thường bao gồm các bước sau:

 1. Lập kế hoạch và chuẩn bị: Trong giai đoạn này, chuyên gia tư vấn ITSM sẽ làm việc với tổ chức để thiết lập phạm vi và mục tiêu của dịch vụ. Điều này sẽ liên quan đến việc xác định các quy trình ITSM chính sẽ được tự động hóa, cũng như thiết lập lịch trình và ngân sách cho dịch vụ.
 2. Cấu hình công cụ: Giai đoạn cấu hình công cụ bao gồm cấu hình ManageEngine ServiceDeskPlus để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của tổ chức. Điều này có thể liên quan đến việc tùy chỉnh quy trình công việc, cấu hình danh mục dịch vụ và tạo vai trò và quyền của người dùng.
 3. Di chuyển dữ liệu: Giai đoạn di chuyển dữ liệu liên quan đến việc di chuyển dữ liệu từ công cụ ITSM hiện có của tổ chức sang ManageEngine ServiceDeskPlus . Chuyên gia tư vấn ITSM sẽ làm việc với tổ chức để đảm bảo rằng dữ liệu được di chuyển chính xác và mọi vấn đề đều được giải quyết.
 4. Tích hợp quy trình: Giai đoạn tích hợp quy trình liên quan đến việc tích hợp ManageEngine ServiceDeskPlus với các quy trình và hệ thống ITSM khác. Điều này có thể liên quan đến việc tích hợp quản lý sự cố, quản lý vấn đề, quản lý thay đổi và các quy trình ITSM khác.
 5. Đào tạo và Hỗ trợ: Giai đoạn đào tạo và hỗ trợ liên quan đến việc đào tạo nhân viên của tổ chức về cách sử dụng ManageEngine ServiceDeskPlus . Điều này có thể liên quan đến đào tạo về cách tạo và quản lý vé dịch vụ, cách định cấu hình quy trình công việc cũng như cách sử dụng các công cụ báo cáo và phân tích. Chuyên gia tư vấn ITSM cũng sẽ cung cấp hỗ trợ liên tục cho nhân viên của tổ chức để đảm bảo rằng mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng.

Sản phẩm bàn giao

Các sản phẩm của dịch vụ Triển khai Công cụ ITSM thường bao gồm:

 1. Tài liệu cấu hình công cụ: Một bộ tài liệu cấu hình công cụ toàn diện bao gồm quy trình công việc, danh mục dịch vụ, vai trò và quyền của người dùng cũng như các cài đặt cấu hình công cụ khác.
 2. Kế hoạch di chuyển dữ liệu: Kế hoạch di chuyển dữ liệu từ công cụ ITSM hiện có của tổ chức sang ManageEngine ServiceDeskPlus .
 3. Kế hoạch tích hợp: Kế hoạch tích hợp ManageEngine ServiceDeskPlus với các quy trình và hệ thống ITSM khác.
 4. Tài liệu đào tạo và hỗ trợ: Tài liệu đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên của tổ chức, bao gồm sổ tay đào tạo, hỗ trợ công việc và tài liệu hỗ trợ.
 5. Tóm tắt điều hành: Một bản tóm tắt cấp cao về triển khai ManageEngine ServiceDeskPlus có thể được sử dụng để truyền đạt kết quả của dịch vụ tới ban quản lý cấp cao.