Máy tính hiệu suất cao (HPC)

AI và máy học đang chuyển từ phòng thí nghiệm sang ngành công nghiệp và siêu máy tính cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng để xử lý dữ liệu chuyên sâu. Với các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng để phân tích và hiểu biết sâu sắc từ các tập dữ liệu lớn, siêu máy tính sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cuối cùng.

WeCloud cung cấp nhiều giải pháp về HPC với nhiều nhà cung cấp như