Giám sát hiệu suất mạng và máy chủ

Nếu CNTT là trái tim của một doanh nghiệp, thì có thể nói rằng hoạt động CNTT chính là xương sống, vì nó quyết định sự ổn định của doanh nghiệp. Có thể là thiết bị mạng, máy chủ hoặc ứng dụng, một bước di chuyển không cẩn trọng có thể gây ra tác động không mong muốn đối với môi trường CNTT của bạn.

Thế giới CNTT rủi ro cao đòi hỏi phải quản lý phù hợp tất cả các yếu tố cơ sở hạ tầng để luôn dẫn đầu cuộc chơi. Như đã nói, chỉ quản lý thôi sẽ không đủ, vì thách thức thực sự nằm ở việc liên kết dữ liệu hiệu suất của các hoạt động CNTT trên tất cả các ngành kinh doanh. Đây là lúc một công cụ quản lý hoạt động CNTT xuất hiện.

WeCloud cung cấp giải pháp giám sát Network và Server với