Bảo vệ dữ liệu

Khi ngày càng có nhiều công nghệ được thêm vào để đáp ứng các nhu cầu và nhu cầu mới, dữ liệu được đặt trên nhiều môi trường, bao gồm kết hợp và nhiều đám mây cũng như môi trường từ xa và phân tán, làm tăng nguy cơ mất dữ liệu và ảnh hưởng đến khả năng phục hồi dữ liệu. Sự kết hợp công nghệ này là không thể tránh khỏi khi CNTT phát triển, các vấn đề mới phát sinh và các công nghệ mới được tạo ra để giải quyết chúng. Công nghệ đa thế hệ khiến dữ liệu và khối lượng công việc bị phân mảnh trên toàn bộ vùng dữ liệu, tạo ra các silo dữ liệu sau đó. Điều này làm cho việc đảm bảo khả năng phục hồi nhất quán trên toàn môi trường ngày càng trở nên khó khăn hơn.

WeCloud cung cấp các giải pháp bảo vệ dữ liệu với