Dịch vụ kiểm thử xâm nhập

Bắt chước các kịch bản tấn công mạng trong thực tế, kiểm tra thâm nhập nhằm phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong phần mềm và cơ sở hạ tầng CNTT, khám phá tác động tiềm ẩn của việc khai thác chúng và cung cấp hướng dẫn nhằm khắc phục điều đó.

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm thử xâm nhập nếu:

  • Các cơ quan quản lý bắt buộc phải phân tích và đánh giá thường xuyên.
  • Khi có cơ sở hạ tầng mạng hoặc ứng dụng mới được thêm vào.
  • Đã thực hiện nâng cấp hoặc sửa đổi đáng kể đối với cơ sở hạ tầng hoặc ứng dụng.
  • Các địa điểm văn phòng mới được thành lập.
  • Chính sách người dùng cuối đã được sửa đổi.
  • CNTT thay đổi đáng kể.

Ethical Hacking để ngăn chặn nguy hiểm tiềm ẩn

WeCloud cung cấp các dịch vụ kiểm tra thâm nhập hoàn chỉnh được thiết kế để xác định các lỗ hổng hệ thống, xác thực các biện pháp bảo mật hiện có và cung cấp lộ trình khắc phục chi tiết.

Nhóm của chúng tôi được trang bị các công cụ mới nhất và các kịch bản kiểm tra theo ngành cụ thể, sẵn sàng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để xác định các lỗ hổng hệ thống, cũng như các lỗ hổng trong ứng dụng, dịch vụ và hệ điều hành, sơ hở trong cấu hình và việc không tuân thủ bảo mật tiềm ẩn nguy hiểm các chính sách.

Các loại kiểm tra thâm nhập mà chúng tôi cung cấp:

Các phương pháp kiểm tra thâm nhập mà chúng tôi áp dụng:

Chúng tôi làm việc trong điều kiện giống thực tế với kiến ​​thức hạn chế về mạng và không quan tâm tới các chính sách bảo mật, cấu trúc mạng, hay phần mềm được sử dụng.

Chúng tôi kiểm tra một số thông tin trong hệ thống của bạn như chi tiết đăng nhập của người dùng, sơ đồ cấu hình mạng,…

Chúng tôi xác định các điểm yếu tiềm ẩn bằng cách sử dụng quyền quản trị, truy cập vào các file cấu hình máy chủ, nguyên tắc mã hóa database, mã nguồn.