SD-WAN

 

Mạng diện rộng được xác định bằng phần mềm (SD-WAN) là một hướng đi mang tính cách mạng để tiếp cận việc đơn giản hóa mạng văn phòng chi nhánh và đảm bảo hiệu suất ứng dụng tối ưu bằng cách sử dụng ảo hóa mạng WAN được quản lý và kiểm soát tập trung. Không giống như các mạng WAN truyền thống, SD-WAN giúp tăng tính linh hoạt của mạng và giảm chi phí. Mạng WAN được xác định bằng phần mềm bắt nguồn từ Mạng được xác định bằng phần mềm (SDN), nguyên tắc cơ bản của nó là trừu tượng hóa phần cứng mạng và các đặc điểm truyền tải từ các ứng dụng sử dụng mạng.

WeCloud cung cấp giải pháp SD-WAN với