Wifi Solution

Wi-Fi 6 (802.11ax) là nền tảng của nhiều mạng doanh nghiệp đang phát triển. Nó phát triển vượt ra ngoài tiêu chuẩn 802.11ac trong khả năng phân bổ băng thông động với MIMO. Nó cũng tương thích ngược với Wi-Fi 5, làm cho nó trở thành một tùy chọn triển khai đơn giản, linh hoạt cho các mạng đang phát triển nhanh phục vụ giáo dục, khách sạn, đơn vị nhiều nhà ở và các môi trường khác. Wi-Fi 6E là thế hệ tiếp theo của hiệu suất mạng WLAN, bổ sung băng tần 6 GHz, băng thông lớn và phổ sạch của nó, là làn đường tốc hành cho tương lai mạng của bạn.

WeCloud cung cấp giải pháp wifi với