Tư vấn chuyển đổi số

WeCloud thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh doanh

Mục tiêu của chuyển đổi số là cải thiện hiệu quả tổng thể trong doanh nghiệp. Chúng tôi đạt được mục tiêu này bằng cách tích hợp các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu sự lãng phí (chi tiêu không cần thiết, sử dụng không đúng tài sản, lãng phí thời gian), chuyển đổi mô hình hoạt động hoặc xác định các nguồn doanh thu mới trong các lĩnh vực khác nhau của doanh nghiệp.

WeCloud tạo ra các chiến lược chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh doanh sau:

Trải nghiệm khách hàng

Mục tiêu chính: tìm những cách mới để kết nối với khách hàng tiềm năng và tăng giá trị khách hàng.

Các giải pháp chuyển đổi số chúng tôi cung cấp:

 • Ra mắt thương mại điện tử.
 • Tích hợp trải nghiệm khách hàng đa kênh.
 • Cá nhân hóa được hỗ trợ bởi AI ở tất cả các giai đoạn trong vòng đời của khách hàng.
 • Phân tích cảm nhận khách hàng để theo dõi uy tín của thương hiệu trên các văn bản do khách hàng tạo (đánh giá, bài đăng trên mạng xã hội, khảo sát).

Dịch vụ khách hàng

Mục tiêu chính: nhằm nâng cao chất lượng và giảm chi phí chăm sóc khách hàng.

Các giải pháp chuyển đổi số chúng tôi cung cấp:

 • Nền tảng trí thông minh nhân tạo.
 • Trợ lý ảo (chatbot).
 • Dịch vụ từ xa.
 • Tích hợp các kênh tương tác với khách hàng.
 • Tự động hóa các quy trình dịch vụ khách hàng.

Kinh nghiệm nhân viên

Mục tiêu chính: cải thiện môi trường làm việc và thúc đẩy hiệu suất của nhân viên.

Các giải pháp chuyển đổi số chúng tôi cung cấp:

 • Quá trình tự động hóa các nhiệm vụ thông thường.
 • Bảo mật và giảm độ trễ khi làm việc từ xa
 • Không gian kỹ thuật số để làm việc nhóm
 • Quản lý tài liệu.
 • E-learning.

Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe

Mục tiêu chính: cung cấp khả năng tiếp cận chăm sóc y tế dễ dàng hơn và cải thiện việc cung cấp điều trị.

Các giải pháp chuyển đổi số chúng tôi cung cấp:

 • Hệ thống EHR (electronic health records)
 • Chăm sóc sức khỏa từ xa
 • Phân tích hình ảnh y tế.
 • Các thiết bị y tế được kết nối để theo dõi bệnh nhân từ xa.
 • Cổng thông tin bệnh nhân và tin nhắn kỹ thuật số.
 • Quản lý hàng tồn kho trong bệnh viện.

Chuỗi cung ứng

Mục tiêu chính: đạt được sự minh bạch ở từng giai đoạn của chuỗi cung ứng, xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, đẩy nhanh thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Các giải pháp chuyển đổi số chúng tôi cung cấp:

 • Dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu có sẵn.
 • Mức tồn kho và theo dõi vị trí.
 • Kiểm soát môi trường trong quá trình lưu trữ và vận chuyển hàng hóa.
 • Đầu tư số
 • Xử lý đơn hàng đa kênh.
 • Kết nối chuỗi cung ứng.

Kết nối nhà máy / Công nghiệp 4.0

Mục tiêu chính: cải thiện chi phí, sự linh hoạt và an toàn của các quy trình sản xuất.

Các giải pháp chuyển đổi số chúng tôi cung cấp:

 • Chủ động bảo dưỡng thiết bị.
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Tương tác từ xa giữa người và máy móc.
 • Thiết bị đeo an toàn lao động.
 • Tích hợp hệ thống shop-floor và top-floor.
 • Hiển thị KPI theo thời gian thực.

Quản lý tài chính

Mục tiêu chính: tự động hóa các nhiệm vụ tài chính thông thường và thời gian rảnh để lập kế hoạch chiến lược.

Các giải pháp chuyển đổi số chúng tôi cung cấp:

 • Tự động hóa quy trình các nhiệm vụ tài chính.
 • Phần mềm kế toán tự động.
 • Quản lý chi phí, mô hình chi phí và ngân sách.
 • AI hỗ trợ việc định giá.

Quản lý tài sản

Mục tiêu chính: tăng ROA.

Các giải pháp chuyển đổi số chúng tôi cung cấp:

 • Theo dõi tài sản theo thời gian thực.
 • Tối ưu hóa sử dụng tài sản.
 • Giám sát từ xa dựa trên cảm biến và bảo trì thiết bị đang vận hành.
 • Phân tích tính khả dụng của tài sản và lập kế hoạch mua sắm.