Tư vấn chiến lược CNTT

 

Tư vấn chiến lược CNTT là lắng nghe những thách thức và mục tiêu kinh doanh của khách hàng, đồng thời tạo ra một kế hoạch hỗ trợ CNTT phù hợp. Chúng tôi cung cấp các chiến lược CNTT nhằm kết hợp các bối cảnh CNTT cách đa dạng, hỗ trợ các quy trình kinh doanh hiện có và thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh mới.

Cách tiếp cận của WeCloud đối với tư vấn CNTT

Chọn điều đúng

Chúng tôi không giới thiệu các công nghệ mới chỉ để làm cho công ty của bạn trở nên “hiện đại”: mục đích chính là mang lại kết quả kinh doanh đáng chú ý với CNTT.

Làm điều đúng

Chúng tôi tối ưu hóa các dịch vụ CNTT để làm cho chúng trở nên đáng tin cậy hơn, tiết kiệm chi phí hơn và giúp giới thiệu các dịch vụ CNTT mới một cách nhanh chóng.

Chiến lược CNTT bao gồm

Kế hoạch liên kết doanh nghiệp và CNTT

Củng cố các quy trình kinh doanh bằng CNTT và giới thiệu các mô hình kinh doanh kỹ thuật số mới nếu cần.

Mô hình vận hành CNTT

Giới thiệu mô hình hoạt động CNTT hoàn thiện hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kế hoạch tìm nguồn cung ứng CNTT

Thu hẹp khoảng cách kỹ năng với chi phí tối ưu. Chúng tôi chia nhỏ nhu cầu CNTT của bạn và xác định những chức năng nên triển khai nội bộ hay là thuê ngoài (với một hoặc nhiều nhà cung cấp).

Kế hoạch tích hợp ứng dụng

Mở rộng tự động hóa end-to-end, tránh trùng lặp chức năng và đưa ra các thay đổi với tốc độ theo yêu cầu của doanh nghiệp:

 • Đánh giá cơ sở hạ tầng CNTT hiện có, nhu cầu và hạn chế của nó.
 • Gợi ý và ưu tiên các yêu cầu tích hợp của bạn.
 • Lựa chọn mô hình tích hợp và công nghệ xếp lớp phù hợp.
 • Thiết kế kiến ​​trúc tích hợp phù hợp và cơ sở hạ tầng an toàn.

Nâng cao độ tin cậy của dịch vụ CNTT và khả năng quản lý hiệu suất ứng dụng

 • Xem xét trạng thái cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại để phát hiện và khoanh vùng các điểm bất thường.
 • Giới thiệu các cải tiến trong quản lý hiệu suất ứng dụng: từ quy trình phát hiện và cảnh báo sự cố đến quy trình phòng ngừa và báo cáo.

Kế hoạch chất lượng dữ liệu (dành cho các hệ thống CNTT quan trọng trong kinh doanh)

 • Thực hiện các thủ tục quản trị dữ liệu.
 • Thiết kế các chỉ số chính để kiểm soát chất lượng dữ liệu.
 • Xử lý dữ liệu trùng lặp, không nhất quán và ngoại lệ.

Kế hoạch tuân thủ và bảo mật CNTT

 • Bảo mật ứng dụng (web, di động và máy tính để bàn).
 • Bảo vệ mạng.
 • Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của ngành (PCI DSS, GDPR, HIPAA)