Tư vấn vận hành CNTT

Tư vấn vận hành CNTT

Tư vấn vận hành sẽ giúp bạn hợp lý hóa việc thực hiện sản xuất, dịch vụ và giảm chi phí liên quan. Các dịch vụ của WeCloud bao gồm thiết kế kỹ thuật của phần mềm quản lý hoạt động, triển khai và hỗ trợ liên tục.

Chúng tôi cung cấp phần mềm quản lý hoạt động giúp:
Cải thiện việc ra quyết định bằng cách nâng cao tầm nhìn trong quy trình làm việc. Giảm rủi ro tắc nghẽn vận hành bằng cách giám sát hoạt động và rủi ro liên quan trong thời gian thực.
Giảm độ trễ báo cáo nhờ phân tích tự động dữ liệu vận hành. Nâng cao hiệu suất máy móc nhờ quản lý bảo trì thiết bị tự động.
Giảm chi phí lưu trữ bằng cách giám sát mức hàng tồn kho và gửi cảnh báo tự động để bổ sung. Cải thiện sự phối hợp quy trình vận hành giữa các chức năng hoạt động nhờ các công cụ cộng tác.
Cải thiện việc sử dụng tài nguyên với việc giảm thiểu rủi ro sử dụng quá mức hoặc dưới mức.

Đối với quản lý hoạt động sản xuất

Tối ưu hóa vận hành

với các đề xuất AI được rút ra từ dữ liệu lịch sử hoạt động và mô hình kịch bản giả định (để cân bằng tải sản xuất giữa các nhà máy, so sánh các phiên bản khác nhau của lịch trình sản xuất, v.v.).

.

Quản lý kho bãi và hàng tồn kho

để giảm chi phí hàng tồn kho và hợp lý hóa quy trình công việc (theo dõi hàng tồn kho tự động, định tuyến chọn đơn hàng, v.v.).

Quản lý đơn hàng và bán hàng

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo, phê duyệt và theo dõi đơn hàng.

Quản lý lực lượng lao động

để đơn giản hóa việc lập kế hoạch và báo cáo lực lượng lao động.

Kiểm soát chất lượng sản xuất

để cải thiện chất lượng và tuân thủ quy định đầu ra của sản xuất.

Đối với dịch vụ quản lý vận hành

Lập kế hoạch dịch vụ và quản lý tài nguyên

để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên và cải thiện việc thực hiện dịch vụ.

Quản lý dự án

để lập kế hoạch chính xác ngân sách, thời gian và nguồn nhân lực của dự án, theo dõi tình trạng của dự án và quản lý các yêu cầu thay đổi.

Quản lý thời gian và chi phí

để đơn giản hóa việc theo dõi thời gian và chi phí, đồng thời hợp lý hóa việc phê duyệt bảng chấm công và yêu cầu chi phí.

Dịch vụ quản lý tài liệu

để tìm kiếm tài liệu nhanh chóng và tạo tài liệu thuận lợi.

Quản lý nguồn cung cấp

với khả năng theo dõi nguồn cung và bổ sung dễ dàng để tránh tình trạng hết hàng.