Đánh giá mức độ sẵn sàng ISO/IEC 27.000

Tổng quan về dịch vụ

Tiêu chuẩn ISO 27001 được xuất bản vào năm 2005 và được sửa đổi vào tháng 9 năm 2022, về cơ bản thay thế tiêu chuẩn BS7799-2 cũ. Tiêu chuẩn ISO 27001:2022 sửa đổi chú trọng hơn vào việc đo lường và đánh giá hiệu suất ISMS cũng như kiểm soát nhiều hơn đối với các phần mới về gia công phần mềm, có tính đến bản chất của hoạt động kinh doanh CNTT. Bản thân BS7799 đã là một tiêu chuẩn lâu đời, được xuất bản lần đầu tiên vào những năm 1990 dưới dạng quy tắc thực hành. Khi điều này hoàn thiện, một phần thứ hai nổi lên bao gồm các hệ thống quản lý. Đây là điều mà chứng nhận được cấp.

ISO 27001:2022 đã nâng cao nội dung của BS7799-2 và hài hòa nội dung này với các tiêu chuẩn khác. Một kế hoạch đã được giới thiệu bởi các tổ chức chứng nhận khác nhau để chuyển đổi từ hệ thống BS7799 sang hệ thống ISO 27001.

 

Lợi ích cho Tổ chức

Bằng cách triển khai hệ thống quản lý bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2022, các tổ chức có thể đạt được những lợi ích sau từ hệ thống ISO 27001 với những cải tiến liên tục.

Sau đây là danh sách các lợi ích tiềm năng:

  • Khả năng tương tác: Đây là một lợi ích chung của tiêu chuẩn hóa. Ý tưởng là các hệ thống từ các bên khác nhau có nhiều khả năng phù hợp với nhau hơn nếu chúng tuân theo một hướng dẫn chung.
  • Đảm bảo: Ban quản lý có thể yên tâm về chất lượng của hệ thống, đơn vị kinh doanh hoặc thực thể khác nếu tuân theo khuôn khổ hoặc phương pháp được công nhận.
  • Thẩm định chi tiết: Việc tuân thủ, hoặc chứng nhận ngược lại, và tiêu chuẩn quốc tế thường được ban quản lý sử dụng để chứng minh thẩm định.
  • Điểm chuẩn: Các tổ chức thường sử dụng một tiêu chuẩn làm thước đo trạng thái của họ trong cộng đồng ngang hàng của họ. Nó có thể được sử dụng làm điểm chuẩn cho vị trí và tiến độ hiện tại.
  • Nhận thức: Việc triển khai một tiêu chuẩn như ISO 27001 thường có thể dẫn đến nhận thức về bảo mật cao hơn trong một tổ chức.
  • Sự liên kết: Bởi vì việc triển khai ISO 27001 (và các tiêu chuẩn ISO 27000 khác) có xu hướng liên quan đến cả nhân viên quản lý kinh doanh và kỹ thuật, điều này thường dẫn đến sự liên kết kinh doanh và CNTT lớn hơn.
  • Ban quản lý có thể yên tâm về chất lượng của hệ thống, tính bảo mật của dữ liệu, đơn vị kinh doanh hoặc thực thể khác nếu tuân theo khuôn khổ hoặc phương pháp được công nhận.
  • Tăng uy tín và danh tiếng của tổ chức.
  • Nó có thể giúp xác định các cải tiến quy trình và giảm khiếu nại của khách hàng.
  • Cung cấp bằng chứng về sự cẩn trọng và làm giảm khả năng thu hồi sản phẩm và dư luận bất lợi.
  • Cải thiện hình ảnh tổ chức của bạn.

 

Phương pháp tiếp cận dịch vụ

Sau đây là các bước WeCloud tuân theo khi triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin và chứng nhận ISO 27001:2022 tại bất kỳ tổ chức nào tại Việt Nam:

 • Khảo sát cấp vi mô của hệ thống hiện có.
 • Chuẩn bị tài liệu.
 • Tiến hành chương trình nâng cao nhận thức (cấp trên + cấp giữa + cấp dưới).
 • Thành lập một ban chỉ đạo và lực lượng đặc nhiệm cho tài liệu.
 • Xác định và xác định phương pháp tiếp cận quá trình.
 • Xác định chính sách và thiết lập mục tiêu.
 • Chuẩn bị tài liệu cho hệ thống quản lý an toàn thông tin.
 • Thực hiện và đào tạo tất cả nhân viên trong việc sử dụng các quy trình & định dạng.
 • Đào tạo cho nhân viên về đánh giá rủi ro, khía cạnh và tác động.
 • Đào tạo kiểm toán viên nội bộ.
 • Đánh giá hệ thống thông qua đánh giá nội bộ đầu tiên.
 • Thực hiện các hành động khắc phục đối với sự không phù hợp.
 • Xin giấy chứng nhận.
 • Đánh giá hệ thống thông qua vòng đánh giá nội bộ thứ hai.
 • Tận dụng đánh giá trước chứng nhận của tổ chức chứng nhận.
 • Hãy hành động theo các đề xuất được đưa ra bởi họ.
 • Đánh giá cuối cùng của cơ quan chứng nhận.
 • Thực hiện các hành động khắc phục đối với sự không phù hợp để đáp ứng yêu cầu của cơ quan chứng nhận.
 • Được chứng nhận ISO 27001:2022.

 

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết để triển khai thành công Hệ thống quản lý bảo mật thông tin là hiểu được bối cảnh của tổ chức. Các vấn đề bên ngoài và nội bộ, cũng như các bên quan tâm, cần được xác định và xem xét. Các yêu cầu có thể bao gồm các vấn đề quy định, nhưng chúng cũng có thể vượt ra ngoài.

Tổ chức cần xác định phạm vi của ISMS. ISO/IEC 27001 sẽ được áp dụng rộng rãi như thế nào đối với công ty.

Các yêu cầu của ISO/IEC 27001 đối với sự lãnh đạo phù hợp rất đa dạng. Cam kết của lãnh đạo cao nhất là bắt buộc đối với một hệ thống quản lý. Các mục tiêu nên được thiết lập theo các mục tiêu chiến lược của một tổ chức. Cung cấp các tài nguyên cần thiết cho ISMS, cũng như hỗ trợ những người đóng góp cho ISMS, là những nghĩa vụ phải được đáp ứng.

 

Sản phẩm bàn giao

WeCloud, tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn chứng nhận ISO 27001:2022 tại Việt Nam, giúp các tổ chức triển khai hệ thống bảo mật thông tin tốt nhất theo hướng dẫn ISO 27001:2022 Các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của WeCloud cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai hệ thống bảo mật CNTT hiệu quả cho các tổ chức tại Việt Nam. Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 27001 của WeCloud hướng dẫn khách hàng từng bước triển khai hệ thống, đào tạo bảo mật dữ liệu, nhận thức về hệ thống cũng như đào tạo đánh giá viên nội bộ và chuẩn bị tài liệu để chứng nhận nhanh chóng. Theo quy trình chứng nhận ISO 27001 – tính bảo mật, tính sẵn có và tính toàn vẹn của thông tin sẽ được xem xét. Chứng chỉ ISO 27001 được cấp bởi tổ chức chứng nhận, được công nhận để cung cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISMS sửa đổi. Nó được cấp trong khoảng thời gian 3 năm sau khi hoàn thành thành công đánh giá trước và đăng ký (cuối cùng). Đánh giá giám sát được thực hiện bởi cơ quan chứng nhận trong khoảng thời gian 3 năm với khoảng thời gian 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng, tùy thuộc vào tính chất và quy mô của tổ chức.