TẠI SAO VIỆC QUẢN LÝ ĐỊNH DANH VÀ QUYỀN TRUY CẬP LẠI QUAN TRỌNG?

Quản lý định danh và quyền truy cập (IAM) là một khuôn khổ gồm các quy trình, chính sách và công nghệ giúp các doanh nghiệp quản lý định danh điện tử hoặc một đối tượng truy cập hệ thống & ứng dụn của doanh nghiệp dễ dàng hơn. Khuôn khổ IAM cho phép người quản lý CNTT kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào thông tin quan trọng trong công ty của họ. IAM cũng có những thách thức của nó là: Quản lý quyền truy cập của người dùng, ứng dụng, tích hợp, vi dịch vụ, BOYD, quản lý tài khoản tuân thủ quy định (chẳng hạn như GDPR và CCPA, v.v…) cũng như chi phí thuê hoặc mua khi triển khai các giải pháp IAM. Các công cụ IAM cung cấp khả năng kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò để cho phép quản trị viên hệ thống điều chỉnh quyền truy cập vào hệ thống, ứng dụng hoặc mạng dựa trên vai trò của từng người dùng trong doanh nghiệp. Xây dụng chính sách IAM hiệu quả, chẳng hạn như chính sách quyền riêng tư, bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu bằng cách hạn chế quyền truy cập của người dùng vào tài nguyên và bảo vệ khỏi truy cập trái phép. Nền tảng công nghệ IAM bao gồm các công cụ quản lý mật khẩu, hệ thống đăng nhập một lần (SSO), xác thực hai yếu tố, xác thực đa yếu tố (MFA), quản lý truy cập đặc quyền (PAM) và quản lý định danh đặc quyền (PIM). Những công cụ này cho phép doanh nghiệp lưu trữ an toàn dữ liệu định danh và hồ sơ cũng như các chức năng quản trị dữ liệu để đảm bảo rằng chỉ những dữ liệu cần thiết và liên quan mới được chia sẻ. IAM đảm bảo kiểm soát tốt hơn quyền truy cập của người dùng. Bằng cách xác định, xác thực và ủy quyền cho người dùng cũng như cấm người dùng trái phép, bảo mật IAM nâng cao hiệu suất và hiệu quả của việc quản lý quyền truy cập trong toàn doanh nghiệp. Dưới đây là 7 lý do tại sao việc quản lý định danh và quyền truy cập lại quan trọng:

1. Tăng cường bảo mật dữ liệu

Kiểm soát quyền truy cập của người dùng cho phép doanh nghiệp loại bỏ các trường hợp đánh cắp định danh, vi phạm dữ liệu và truy cập bất hợp pháp vào thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp. IAM có thể ngăn chặn việc phổ biến thông tin đăng nhập bị xâm phạm, ngăn chặn truy cập trái phép vào mạng của doanh nghiệp cũng như bảo vệ chống hack, ransomware, lừa đảo và các loại tấn công mạng khác .

2. Hợp lý hóa khối lượng công việc CNTT

Khi chính sách bảo mật được cập nhật, tất cả các đặc quyền truy cập trên toàn doanh nghiệp có thể được thay đổi cùng một lúc. IAM cũng có thể giúp cắt giảm số lượng yêu cầu mà nhân viên gửi đến bộ phận trợ giúp CNTT.

3. Giúp tuân thủ quy định

IAM có thể giúp các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của quy định ngành nhằm đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA), Sarbanes-Oxley (SOX), tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI- DSS), qui chế an toàn hệ thống CNTT doanh nghiệp, v.v…

4. Giảm lỗi của con người

Với công cụ quản lý định danh và quyền truy cập sẵn có, doanh nghiệp có thể loại bỏ các lỗi cấp phép và tài khoản thủ công vì bộ phận CNTT không còn phải quản lý quyền truy cập dữ liệu theo cách thủ công nữa. Ngoài ra, CNTT không còn phải đối mặt với những nhân viên bất cẩn, có thể mắc sai lầm nghiêm trọng.

5. Truy cập tài nguyên hiệu quả hơn

Người dùng nhận được quyền truy cập thông qua nền tảng tập trung thông qua việc sử dụng công nghệ SSO vì nó hạn chế số lượng tương tác họ có với hệ thống bảo mật và tăng khả năng họ sẽ thành công trong nỗ lực truy cập tài nguyên hợp pháp của mình.

6. Tính bảo mật của dữ liệu

Bằng cách hạn chế quyền truy cập đối với những người không cần sử dụng, doanh nghiệp có thể bảo mật dữ liệu nhạy cảm tốt hơn.

7. Giúp quản lý quyền truy cập trên các trình duyệt và thiết bị BOYD

Một lợi ích của ứng dụng đám mây là người dùng có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào được kết nối với internet. Tuy nhiên, nhược điểm của chúng là dễ dàng bị đánh mất thông tin và đồng nghĩa việc giám sát BOYD và việc bảo mật chúng phải luôn được xem xét và phải thực hiện là nhiệm vụ quan trọng của đội ngũ CNTT. Các công cụ IAM dựa trên đám mây có thể cung cấp SSO dựa trên trình duyệt cho tất cả các ứng dụng của người dùng cũng như cho phép truy cập vào các dịch vụ tương tự từ thiết bị di động của người dùng.