Workshop – Ứng dụng giải pháp quản lý dịch vụ doanh nghiệp hiệu quả

Ngày 28/11/2023, công ty WeCloud đã phối hợp cùng i3 Việt Nam tổ chức buổi workshop với chủ đề “Ứng dụng giải pháp quản lý dịch vụ doanh nghiệp hiệu quả”.
 
Đại diện WeCloud, ông Sang Phạm – Trưởng phòng giải pháp quản lý dịch vụ và ông Châu Nguyễn – Giám đốc quản lý dịch vụ đã chia sẻ về phương pháp tiếp cận toàn diện cho phép các doanh nghiệp sắp xếp hợp lý hóa và tối ưu hóa quy trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp xuyên suốt nhiều phòng ban và chức năng khác nhau. Điều này giúp cho người làm công tác quản lý, công tác công nghệ thông tin nắm được kiến thức, công nghệ và công cụ cần thiết về quản lý dịch vụ doanh nghiệp hiệu quả trong kỹ nguyên chuyển đổi số theo các tiêu chí và tiêu chuẩn quốc tế.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi workshop.