TOP 20 CÂU HỎI BẢO MẬT ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT NĂM 2024

 1. Ransomware tấn công lỗ hổng ESXi như thế nào? Tính chủ quan của người quản lý cơ sở hạ tầng ảo hóa sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề bảo mật?

 2. Làm cách nào để cải thiện bảo mật cho VMware vSphere và vCenter bằng MFA?

 3. Làm cách nào để cải thiện bảo mật cho Endpoint, Ứng dụng đám mây và Email bằng MFA?

 4. Làm cách nào để bảo vệ bản sao lưu khỏi ransomware?

 5. Cách tiếp cận an toàn hơn và tiết kiệm chi phí hơn để bảo mật và mã hóa dữ liệu là gì?

 6. Thông tin chi tiết về Quản lý Hiệu suất Ứng dụng (APM) là gì?

 7. Làm cách nào để áp dụng giám sát hoạt động và quản lý sự kiện vào vSphere Event Log?

 8. Một giải pháp giám sát phải bao gồm những thành phần nào?

 9. Làm thế nào để chủ động giám sát, dự đoán sự cố an ninh mạng, xử lý sự cố mọi hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin khi doanh nghiệp không có NOC & SOC 24/7?

 10. Đâu là cơ sở, phương pháp và kịch bản phù hợp để thực hiện kế hoạch đảm bảo kế hoạch kinh doanh liên tục?

 11. Quy trình quản lý sự cố có được hiểu và áp dụng chính xác không?

 12. Tổ chức của bạn đã ban hành quy định về bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động CNTT & kinh doanh chưa? Nếu nó đã được ban hành thì căn cứ vào đâu để biên soạn nó?

 13. Tổ chức của bạn đã sử dụng AI và tự động hóa để quản lý dịch vụ kinh doanh và quản lý dịch vụ CNTT chưa?

 14. Tổ chức của bạn thực hiện kiểm tra thâm nhập, kiểm tra sao lưu và chuyển đổi các hệ thống quan trọng từ DC sang DR và ​​ngược lại như thế nào?

 15. Cách an toàn tối thiểu để thực hiện sao lưu hệ thống và ứng dụng doanh nghiệp là gì?

 16. Việc đánh giá và quản lý rủi ro đối với CNTT và hoạt động kinh doanh được thực hiện như thế nào?

 17. Doanh nghiệp của bạn quản lý danh tính, kiểm soát truy cập và quản lý thay đổi như thế nào?

 18. Đâu là cơ sở để kiểm tra, đánh giá một tổ chức đã thực hiện tốt việc kiểm soát an toàn, bảo mật hệ thống CNTT?

 19. Làm cách nào doanh nghiệp của bạn có thể tự thực hiện đánh giá bảo mật cơ bản mà không cần có chuyên gia bảo mật?

 20. Kiểm toán CNTT có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn như thế nào và bạn đã thực hiện kiểm toán CNTT như thế nào?