WORKSHOP: ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ

Quản lý dịch vụ doanh nghiệp là một phương pháp tiếp cận toàn diện cho phép các doanh nghiệp hợp lý hóa và tối ưu hóa quy trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp xuyên suốt nhiều phòng ban và chức năng khác nhau. Quản lý dịch vụ đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh kinh doanh ngày nay và phải luôn dựa trên nền tảng và tiêu chuẩn công nghệ. Nâng cao hiệu quản quản lý các dịch vụ trong doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ban Giám đốc và Ban điều hành có thể quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro tốt hơn, tăng khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh.

 

Hội thảo của chúng tôi với chủ đề: “Ứng dụng giải pháp quản lý dịch vụ doanh nghiệp hiệu quả” được thiết kế để giúp người làm công tác quản lý, công tác công nghệ thông tin nắm được kiến thức, công nghệ và công cụ cần thiết để áp dụng việc quản lý dịch vụ doanh nghiệp hiệu quả trong kỹ nguyên chuyển đổi số theo các tiêu chí và tiêu chuẩn quốc tế.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

8:00 – 9:00 Đón tiếp khách tham dự
9:00 – 10:30
  • Quản lý dịch vụ của doanh nghiệp & các vấn đề vướng mắc trong quản lý dịch vụ doanh nghiệp
  • Khuôn khổ và tiêu chuẩn về quản lý dịch vụ
  • An toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư, bí mật kinh doanh
10:30 – 10:45 Tiệc trà
10:45 – 11:30 Giải pháp quản lý hợp nhất dịch vụ doanh nghiệp
11:30 – 12:00 Hỏi đáp
12:00 – 13:30 Tiệc trưa và giao lưu

 

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, kính mời Anh/Chị quan tâm đăng ký trước ngày thứ bảy, 25/11/2023.

 

Đừng bỏ lỡ cơ hội này để nâng cao năng lực quản lý dịch vụ và kết nối với các chuyên gia trong ngành. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp Anh/Chị tại sự kiện.

 

Trân trọng,

WeCloud & i3