Dịch vụ hệ thống, hạ tầng CNTT

Các dịch vụ cơ sở hạ tầng được quản lý có thể bao gồm giám sát liên tục, di chuyển, hỗ trợ, tối ưu hóa và phát triển của cơ sở hạ tầng CNTT.

 

Các dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT bao gồm quản trị, giám sát, khắc phục sự cố và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT của công ty. WeCloud giúp các công ty duy trì cơ sở hạ tầng CNTT hoạt động đầy đủ, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí.

Chi tiết dịch vụ